Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

W trosce o respektowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu, Newseria publikuje niniejszy dokument, w którym informuje i szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane są dane przekazane przez Użytkowników.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Newseria zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z części swoich zasobów w sposób anonimowy. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem strony, konieczne jest dokonanie pełnej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
W trakcie rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu, nazwy redakcji, a także jej adresu. Pozostałe dane osobowe wymienione w formularzu rejestracyjnym nie są danymi obligatoryjnymi, niezbędnymi do realizacji pełni usług. Ich podanie ma charakter dobrowolny, a użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.

Administratorem zbieranych danych osobowych, udostępnionych przez Użytkowników strony jest Newseria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 53, lok. 323, 04-028 Warszawa. Newseria przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.

Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników Newserii zbierane są w celu umożliwienia im logowania do serwisu i uzyskania pełnego dostępu do jego zasobów. Wykorzystuje się je do prowadzenia, pomiaru oraz ulepszania usług i treści, informowania o produktach i usługach Newserii oraz usługach innych firm z nami współpracujących, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych (pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania) oraz wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi Newserii (o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Newseria Sp. z o.o.).

Newseria Sp. z o.o. nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to z wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Newseria Sp. z o.o. może wyjawić:

  • anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np: liczby osób odwiedzających serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
  •  

Dostęp do danych osobowych oraz prawo do ich modyfikacji

Dostęp do danych osobowych oraz prawo do ich modyfikacji

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe Newseria Sp. z o.o. gwarantuje prawo do ich wglądu, aktualizowania zgromadzonych treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres info@newseria.pl lub tradycyjnie przesyłając korespondencję na adres podany w punkcie 2.

Zabezpieczenie danych

Zabezpieczenie danych

Informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Newseria Sp. z o.o. zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj” po zakończeniu korzystania z usług.

Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności

 Newseria Sp. z o.o. może zdecydować się na wprowadzenie zmian w zasadach polityki prywatności. W takim przypadku poinformuje o tym wszystkich zainteresowanych umieszczając zawiadomienie na stronie serwisu.

Kontakt

Kontakt

Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania można kierować na adres: info|newseria.pl| |info|newseria.pl lub pisemnie, kierując korespondencję na adres, podany w punkcie 2.