Reklamacje

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia, dotyczące działania serwisu czy prezentowanych treści należy kierować e-mailem na adres info|newseria.pl| |info|newseria.pl

Każda informacja od Państwa zostanie potraktowana poważnie. Dokonamy jej weryfikacji a z chwilą potwierdzenia wystąpienia błędu, dokonamy jego wyeliminowania.