Współpraca z mediami
Agencja informacyjna Newseria w ramach outsourcingu usług dla innych mediów oferuje:
  1. Udostępnienie wyspecjalizowanych ekip dziennikarskich i sprzętu do wykorzystania na potrzeby innej redakcji

  2. Obsługa wydarzeń lub realizacja nagrań zgodnie z ustaleniami z redakcją

  3. Materiały realizowane na rzecz innych redakcji nie są publikowane w serwisach Newserii. Są one realizowane wyłącznie na użytek redakcji zlecającej.