Akademia Newserii
Oferta szkoleń medialnych

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.

Szkolenia łączą ze sobą wykłady oraz warsztaty. Podczas części teoretycznej omawiane są takie tematy jak specyfika pracy z poszczególnymi mediami, budowanie relacji z dziennikarzami, czy zasady konstruowania przekazu. Osoby szkolone dowiadują się jak wygląda dzień w redakcji telewizyjnej, radiowej i prasowej oraz jak powstaje materiał dziennikarski. Ćwiczenia zaś obejmują różne formy wystąpień przed kamerą (wywiady, setki, rozmowy z dziennikarzem w studiu) i wystąpień publicznych (przemówień podczas gali, konferencji prasowych etc.).

Program szkoleń dopasowany jest do indywidualnych potrzeb osób/grup szkolonych.

 

Przykładowy zakres tematyczny szkoleń:

  • Przygotowanie do wystąpień publicznych - mowa ciała i autoprezentacja. Postawa, mimika, gestykulacja i otoczenie wokół mnie jako elementy przekazu.
  • Wystąpienia, prezentacje i prelekcje. Być ciekawym rozmówcą i prelegentem dla audytorium – zdobyć zainteresowanie, utrzymać je i zostać zapamiętanym.
  • Praca z mediami i budowanie relacji. Zwyczaje i standardy przyjęte na polskim rynku. Specyfika poszczególnych mediów i praca z nimi.
  • Retoryka i erystyka. Dobór formy, argumentów i języka w argumentacji. Techniki przekonywania do własnych racji i osiągania porozumienia poprzez dyskusję.

 

  • Praca z kamerą. Jak przygotować się do wystąpień przed kamerą; „setka”, wywiad, rozmowa w studio (TV śniadaniowa/programy publicystyczne), a także do wypowiedzi kryzysowej/oświadczenia i  odpowiedzieć na trudne pytania dziennikarza.
  • Sztuka skutecznego pisania.  Jak skutecznie komunikować się z dziennikarzami, jak pisać i co mówić, by zyskać ich zainteresowanie.

 

Dodatkowe informacje

  • Szczegółowy program szkolenia układany jest po spotkaniu z osobą/grupą dedykowaną do szkolenia.
  • Powyższe elementy mogą być realizowane podczas całodniowych spotkań dedykowanych jednemu zagadnieniu lub kilku zagadnieniom łącznie. Realizujemy szkolenia wyjazdowe, w tym kilkudniowe i stacjonarne (w naszym studiu na Giełdzie Papierów Wartościowych lub w wybranym przez klienta miejscu).
  • Niektóre obszary u osoby/grupy szkolonej mogą być także wzmacniane podczas kilkugodzinnych sesji coachingowych realizowanych między pełnymi dniami treningowymi.